Utbildning


Jensens Academy – utbildning utvecklar männniskor

Jensens Academy har skapats för att utbildning är en naturlig del av utvecklingen hos Jensens Bøfhus. Vi har utvecklat särskilda kurser för utvalda grupper av ambitiösa medarbetare. Kombinationen av arbetslivserfarenhet och utbildning placerar dig först i kön, både internt i Jensens Bøfhus och externt om du vill fortsätta i samma bransch eller en helt annan.

Jensen´s Academy

Hos Jensen´s Bøfhus har du riktigt bra möjligheter för att få något värdefullt med dig vidare i livet; nämligen utbildning. Många av våra anställda har nyttjat sig av denna möjlighet och därmed givit sig själva ett starkt fundamenet, där arbetslivserfarenhet och utbildning placerar dem först i kön när de ska vidare inom vår eller andra branscher. Du kan se några av dina möjligheter på dessa sidor.

Ledarutbildning


Kursen består av tre moduler där var modul pågår över några dagar och är tillpassat vårt koncept. Ledarutbildningen är en verklighetsnära utbildning med grundläggande ledarskapsverktyg du kan använda direkt i ditt jobb och din vardag samt ta med dig vidare som ett starkt statement på CV:et.

Akademiska utbildningar i ledarskap


Om du önskar ett externt examensbevis är det, för utvalda medarbetare, möjlighet för att ta en Akademiutbildning i ledarskap. Vi samarbetar med Erhvervsakademiet Lillibælt, som står för undervisningen. Vi samlar en grupp av medarbetare som under utbildningen löpande träffas i Odense för att dela kunskap och erfarenheter.

Tränarutbildning


För att bli ledare ska du först vara tränare där du har ansvar för att undervisa nyanställda och utveckla restaurangens medarbetare. Varje tränare har ansvar för cirka 10 medarbetare och ger råd om hygien, produktkunskap, tillagning av mat, take-away samt uppförande och service.