Betingelser – Guldkort konkurrence

Når du accepterer konkurrencens betingelser giver du samtykke til, at Jensens Bøfhus A/S må kontakte dig telefonisk, på e-mail eller sms såfremt du vinder. Du giver ligeledes Jensens Bøfhus A/S lov til at bruge det indsendte billedmateriale herunder anvendelse af materialet i deres markedsføring. Vindermaterialet opbevares i op til 2 år fra indsendelsen. Vindernes navne vil blive offentliggjort og brugt i markedsførings øjemed. Du giver samtykke til, at Jensens Bøfhus A/S kan kontakte dig for at få din accept af brug af det indsendte materiale, såfremt du ikke vinder konkurrencen.

Deltageren skal være fyldt 16 år for at deltage i konkurrencen. Deltageren kan kun deltage én gang.

Jensens Bøfhus A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i konkurrencen eller fejl i forbindelse med deltagelse og forbeholder sig ret til at ændre eventuelle vilkår og betingelser for deltagelse i konkurrencen. Konkurrencen afvikles til og med den 3. november 2020. Der udloddes 4 Guldkort i konkurrencen.

Der er følgende begrænsninger for brug af Guldkortet, som giver 30 % rabat på regningen på Jensens Bøfhus restauranter i Danmark:

 • Max 4 personer på Jensens Bøfhus
 • Kortet kan ikke bruges ved take away-bestillinger
 • Kortet er strengt personligt og skal forevises personalet
 • Regningen skal underskrives af kortholder
 • Der skal fremvises gyldigt billedlegitimation
 • Kan ikke kombineres med Club Jensens og andre tilbud og rabatter

 

Guldkortet er gyldigt til og med den 30. september 2021, og kan benyttes på Jensens Bøfhus restauranter i Danmark. Kortet kan ikke byttes eller konverteres til kontanter.

Ansatte ved Jensens Foods A/S, herunder ansatte i Jensens Bøfhus restauranter, kan ikke deltage i konkurrencen.

I forbindelse med deltagelse, vil der blive behandlet en række personoplysninger om deltageren. Persondataansvarlig i relation til behandling af personoplysninger er:

Jensens Bøfhus A/S, Cvr-nr. 13 21 25 38, Læssøegade 215, 5230 Odense M. Ved deltagelse i konkurrencen, giver deltageren samtykke til, at Jensens Bøfhus A/S behandler følgende personoplysninger om deltageren: Navn, mobilnummer og e-mailadresse.

Jensens Bøfhus A/S videregiver ikke personoplysninger om deltageren til tredjemand. Alle personoplysninger opbevares på sikker vis og Jensens Bøfhus A/S har foretaget sikkerhedsmæssige og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendig for at sikre, at alle oplysninger behandles og opbevares på en sikker og forsvarlig måde.

Såfremt deltageren trækker sit samtykke tilbage inden udtrækning af vinderen [vinderne] af konkurrencen, vil deltageren automatisk ikke længere være med i konkurrencen om et Guldkort til Jensens Bøfhus. Kontakt Jensens Bøfhus A/S ved ønske om at trække samtykke tilbage på info@jensens.com eller på telefon 70 30 40 50 (mandag-fredag 12.00-15.00).

Såfremt vinderen trækker sit samtykke tilbage efter vinderen er udtrukket, vil Guldkortet automatisk blive annulleret.

Deltageren kan til enhver tid frivilligt og uden begrænsninger tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, hvorefter Jensens Bøfhus A/S straks vil stoppe behandlingen af personoplysninger om deltageren og ligeledes vil samtlige personoplysninger, som Jensens Bøfhus A/S ligger inde med blive slettet straks.

Jensens Bøfhus opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de overfor angivne formål. Oplysningerne slettes efterfølgende. Du har efter databeskyttelsesloven i øvrigt en række rettigheder i forhold til Jensens Bøfhus’ behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Jensens Bøfhus A/S fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Endvidere har du ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller forbundet med Facebook.