KVALITET

og fødevaresikkerhed

Sikkerhed og kvalitet er nøgleord i enhver ansvarlig og professionel fødevareproduktion.
Derfor har vi hos Jensens opbygget et effektivt kvalitetsstyringssystem.

Vores kvalitetsstyringssystem fungerer som et styringsværktøj til at
afgrænse og vurdere potentielle risikofaktorer igennem hele værdikæden.

Kvalitet og fødevaresikkerhed

Sikkerhed og kvalitet er nøgleord i enhver ansvarlig og professionel fødevareproduktion. Derfor har Jensens Bøfhus opbygget et effektivt kvalitetsstyringssystem.

Vores kvalitetsstyringssystem fungerer som et styringsværktøj til at afgrænse og vurdere potentielle risikofaktorer igennem hele værdikæden.

Systemet sikrer overholdelse af fastlagte procedurer og politikker for f.eks. kontrol, dokumentation, reklamationsbehandling, allergener, fremmedlegemer, skadedyrsbekæmpelse, rengøring, rygning, alkohol, påklædning og sporbarhed.

Se vores kontrolrapport her

Jensens Produkter –  ekstra kvalitet
Jensens Produkter forpligter sig naturligvis til at overholde gældende EU-lovgivning, og i samarbejde med et anerkendt laboratorium sikrer vi, at der altid er korrekt mærkning af vores produktsortiment.

Foruden myndighedernes obligatoriske kontrol samarbejder vi med anerkendte laboratorier i Europa, som forestår uvildige analyser. Hos Jensens Bøfhus går vi gerne et skridt videre for at sikre den bedst mulige fødevaresikkerhed og kvalitet.

Certificering
Jensens Foods’ kvalitetsledelsessystem er certificeret efter FSSC 22000.

FSSC 22000 er en international standard, som omhandler “Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed”. Standarden er et rigtig godt værktøj for enhver fødevarevirksomhed uanset størrelse. Den danner en ramme for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvar og kompetenceområder. Den del af standarden, der handler om fødevaresikkerhed, er baseret på HACCP-principperne, der ligger til grund for det lovpligtige egenkontrolprogram.

Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via kontrol med fødevareproduktion.

Foruden jævnlige besøg fra fødevaremyndighederne gennemføreres der hver dag en egenkontrol, der omfatter hele forløbet fra råvarerne bliver modtaget, til de færdige produkter bliver pakket og sendt ud til dagligvarebutikkerne.

Synlige resultater
Resultaterne af fødevarekontrollens tilsyn med virksomhederne er offentlige. Kunder og forbrugere kan se kontrolrapporter kort efter kontrolbesøget her på vores hjemmeside.

Hygiejnen på vores fabrikker lever således op til de strengeste krav på markedet og omfatter alt lige fra bygningernes indretning, medarbejdernes påklædning og adfærd til den daglige rengøring.